Błędy

marked: 39tweetów

tested: 12tweetów

destroyed: 39tweetów